ประกาศข่าวประเสริฐใครๆก็ทำได้

คำนำ วันนี้อยากจะให้การประกาศไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัว จึงอยากใช้หัวข้อว่า “ประกาศข่าวประเสริฐใครๆก็ทำได้”หัวข้อนี้อาจจะทำให้หลายท่านรู้สึกว่า หนักใจ น่าจะเป็นบางคนเท่านั้น ที่จะทำหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐ หรือผู้ที่ได้เรียนมา โดยตรงในกิจการ1:8 “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” นับเป็นคำกำชับสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์กล่าวกับผู้เชื่อทุกคน ไม่เฉพาะอัครสาวกแต่รวมถึงผู้เชื่อทุกคนที่อยู่ที่นั่น เริ่มใช้คำว่า “แต่ท่านทั้งหลาย” คำนี้ ใช้กับทุกคน ว่า เขาจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช และเขาจะเป็นพยานฝ่ายพระเยซู พื้นที่ในการเป็นพยาน ไม่ได้บอกว่า เริ่มจากใกล้ให้เรียบร้อยก่อนจึงขยายไปที่อื่น แต่พระองค์กำลังบอกเราว่าพื้นที่การประกาศนั้นมีมากมายเหลือเกินที่จะต้องช่วยกันทำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประกาศข่าวประเสริฐใครๆก็ทำได้ มีวิธีไหนบ้างที่ท่านสามารถทำได้ โดยเป็นเกลือและแสงสว่าง “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” มธ.5:13-16 มีชายคนหนึ่งร่อนหาทองในรัฐมอนแทนนา เขาพบหินที่ไม่ธรรมดาเมื่อกะเทาะแตกปรากฏว่าข้างในเป็นทอง และต่อมาเขายังพบแร่ที่มีค่าอยู่อีกมาก เขากะว่าจะตะโกนเสียงดังเพราะความยินดีแต่เขาต้องหยุดไม่กล้าตะโกน เกรงว่าคนจะรู้ หลังจากนั้นเมื่อเขาจะออกจากที่พักเพื่อไปร่อนทองอีก […]

ประกาศข่าวประเสริฐใครๆก็ทำได้ Read More »