พระคัมภีร์ / พระคริสตธรรมคัมภีร์ / Bible

ร้านคลังหนังสือชีวิตใหม่ จัดจำหน่าย พระคัมภีร์คริสเตียน หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น
ฉบับมาตรฐาน 2011 THSV, ภาษาไทย – ฉบับปี 1971, ภาษาไทย – พระคัมภีร์อมตธรรมร่วมสมัย TNCV,
พระคัมภีร์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ, พระคัมภีร์ภาษาจีน, พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ, พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

* สินค้าร้านคลังหนังสือชีวิตใหม่ มีมากมายหลายชนิด
หากท่านหาสินค้าบนเว็บไซต์ของทางร้านไม่พบ สามารถโทรสอบถามได้ทันที โทร. 089-6368415